Scroll to top
podrucje-istrazivanja

Područje istraživanja

Okolina u kojoj ljudi donose financijske odluke danas je složena i promjenjiva. Mladi potrošači se suočavaju s odlukama o studentskim i stambenim kreditima, kreditnim karticama, mirovinskoj štednji, anuitetima, i često nemaju dovoljno vremena naučiti više o tome.

Istodobno, zbog porasta očekivanog životnog vijeka i osobne financijske odgovornosti, te smanjene socijalne sigurnosti, potreba za takvim financijskim proizvodima raste. Odluke vezane uz potrošnju, štednju, ulaganja i nekretnine uvelike utječu na stabilnost i sigurnost gospodarskih sustava.

Budući da financijsko blagostanje uglavnom ovisi o odlukama koje pojedinac donosi, neophodno je duboko razumjeti financijsko ponašanje potrošača kako bi im se pomoglo pri boljem donošenju odluka.

Za razliku od financijske pismenosti, financijska sposobnost obuhvaća višestruke aspekte ponašanja, znanja, vještina i pristupa alatima koji se odnose na učinkovito upravljanje vlastitim resursima i donošenje financijskih odluka za poticanje vlastitog blagostanja. Mnogi ukazuju na potrebu istraživanja koncepta financijske sposobnosti među mladima, jer funkcioniraju na specifičan način.

Suštinsko pitanje koje se postavlja je što može učinkovito utjecati na financijsku sposobnost i na taj način zaštititi potrošače od suboptimalnih financijskih izbora i osigurati njihovu dobrobit.

ciljevi istrazivanja

Ciljevi projekta

Glavni cilj ovog projekta je sustavno istraživanje, definiranje, mjerenje i povezivanje specifičnih područja financijske sposobnosti mladih s relevantnim psihološkim, sociološkim i demografskim varijablama kao što su obiteljska pozadina, samokontrola, samoefikasnost, kognitivni stil i impulzivnost.

Tijekom projekta istraživački tim će pratiti financijsku sposobnost mladih kroz vrijeme kako bi se analizirala dinamika promjene razine njihove financijske sposobnosti, kao i promjena drugih odabranih varijabli.

Projekt je usredotočen na osnaživanje i zaštitu mladih potrošača sa svrhom razvoja djelotvornog programa financijskog obrazovanja koji će predstavljati veliku vrijednost za istraživačku zajednicu, kurikulume visokog obrazovanja, ali i za ekonomski sustav u cjelini.

Rezultati projekta predstavljaju veliku vrijednost za međunarodnu istraživačku zajednicu.

Projekt ima za svrhu ostvariti sljedeće ciljeve, odnosno odgovoriti na pitanja:

 1. Što obuhvaća financijska sposobnost mladih?
  a. Kako se definira i od kojih dimenzija se sastoji financijska sposobnost mladih?
  b. Na koji način se financijska sposobnost mladih mjeri?
 2. Koju razinu financijske sposobnosti imaju mladi u Republici Hrvatskoj te koji su relevantni čimbenici utjecaja?
 3. Kakvi profili mladih potrošača postoje oblikovano prema razinama njihove financijske sposobnosti?
 4. Kako uspješno razviti programe edukacije i bihevioralnih intervencija s ciljem osnaživanja financijske sposobnosti mladih potrošača?
 5. Koje vrste edukativnih intervencija imaju najveći učinak na unaprjeđenje financijske sposobnosti mladih prema njihovim profilima?
 6. Na koji način je moguće sustavno promicati financijsku sposobnost mladih i zaštitu njih kao potrošača kroz obrazovni i zakonski okvir?
naslovna eff2

Metodologija

Pregled metodologije projekta dan je u sljedećem prikazu.

1. faza

Razvoj mjernog instrumenta financijske sposobnosti mladih kvalitativnom i kvatitativnim metodama
Fokus grupe u 5 hrvatskih gradova
Pilot istraživanje – testiranje visokostrukturiranog upitnika

2. faza

Formiranje online panela istraživanja – mladih generacije Z na uzorku mladih od 18 godina
Prvi val istraživanja financijske sposobnosti mladih

3. faza

Dubinski intervjui s mladima različitih profila s obzirom na financijsku sposobnost

4. faza

Drugi val istraživanja financijske sposobnosti mladih

5. faza

Oblikovanje i pilot testiranje edukativnih intevencija
Provedba eskperimenta testiranja edukativnih intervencija provedbom e-kolegija
Treći val istraživanja financijske sposobnosti mladih

6. faza

Okrugli stol o regultornim preporukama i obrazovnom kurikulumu za izgradnju financijske sposobnosti i zaštitu mladih potrošača

web-development

Istraživačka skupina

Klikom na sliku saznaj više o svakom članu tima

Izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić (Voditeljica projekta)

Katedra za marketing,
Ekonomski fakultet Zagreb

andrea.lucic@efzg.hr

Izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić

Katedra za financije,
Ekonomski fakultet Zagreb,

dbarbic@efzg.hr

Izv. prof. dr. sc. Irena Palić

Katedra za statistiku,
Ekonomski fakultet Zagreb

ipalic@efzg.hr

Izv. prof. Ivan Balabanić

Odsjek za
sociologiju, Fakultet hrvatskih studija

ibalabani@hrstud.hr

Dr. sc. Nikola Erceg

Odsjek za psihologiju,
Filozofski fakultet Zagreb

nerceg@ffzg.hr

Marija Uzelac, mag. oec.

Katedra za marketing,
Ekonomski fakultet Zagreb

muzelac@efzg.hr

ocekivani rezultati

Rezultati projekta

U sklopu istraživanja, do sada su provedeni:
1. Online anketni upitnik – 1. val istraživanja
2. Anketni upitnik proveden uživo – 1. val istraživanja
3. Fokus grupe
4. Dubinski intervjui
5. Online anketni upitnik – 2. val istraživanja

1. Online anketni upitnik – 1. val istraživanja

• u istraživanju je, do sada, sudjelovalo više od 2700 mladih od 16 do 25 godina
• uključeni su učenici i studenti iz 226 različitih škola i fakulteta
• od ukupnog broja sudionika 71,56% su bile žene, a 28,44% muškarci
• najveći broj sudionika, njih 33,92%, u trenutku prijave imao je između 18 i 19 godina
• najveći broj sudionika dolazi iz Zagreba, Osijeka, Varaždina, Rijeke, Splita i Karlovca

2. Anketni upitnik proveden uživo – 1. val istraživanja

• anketni upitnik uživo je proveden u 12 hrvatskih gradova: Dubrovniku, Koprivnici, Opatiji, Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu
• u anketnom upitniku sudjelovalo je 11 hrvatskih sveučilišta i veleučilišta
• sudionici su dolazili s više od 30 fakulteta
• u anketnom upitniku sudjelovalo je više od 1400 studenata
• od ukupnog broja sudionika 64,37% su bile žene, a 35,63% muškarci

3. Fokus grupe

• online fokus grupe provedene su u svrhu analize ideje i asocijacije mladih o pojmu financijska sposobnost te o vanjskim i unutarnjim elementima financijske sposobnosti kod mladih
• provedeno je 11 online fokus grupa
• u 5 hrvatskih gradova: Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu
• sudjelovalo je 78 mladih između 18 i 25 godina
• podaci su analizirani u programu za obradu kvalitativnih podataka NVivo

4. Dubinski intervjui

• online dubinski intervjui provedeni su u svrhu analize ideje, asocijacija i stavova mladih o odgovornom financijskom ponašanju te njegovim elementima
• provedeno je 45 online dubinskih intervjua
• u više od 30 hrvatskih gradova
• sudionici su u trenutku provedbe dubinskih intervjua imali između 18 i 26 godina
• podaci su analizirani u programu za obradu kvalitativnih podataka NVivo

5. Online anketni upitnik – 2. val istraživanja

 • u online upitniku 2. vala istraživanja sudjelovalo je 901 sudionik od 17 do 29 godina
 • uključeni su učenici i studenti iz 150 različitih škola i fakulteta
 • od ukupnog broja sudionika 72,77% su bile žene, a 27,23% muškarci
 • najveći broj sudionika, njih 30,60%, u trenutku provedbe drugog vala imalo je između 23 i 24 godina, dok je njih 28,33% imalo između 19 i 20 godina
 • sudionici drugog vala dolaze iz sveukupno 193 grada
 • od ukupnog broja sudionika, najveći dio živi u gradu Zagrebu, njih 16,69%

Konferencije

Članice tima izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić i Marija Uzelac, mag. oec., u razdoblju od 2020. do 2022. godine, sudjelovale su na sljedećim znanstvenim konferencijama:

• 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Online, Madrid, 01.-02.04.2020.) – Uzelac, M., & Lučić, A. (2020). The Investigation of Saving Habits of Generation Z’s Young Adults. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A, 2025, 4940-14952. https://www.bib.irb.hr/1120317/download/1120317.1032_Pdf_for_35th.pdf

Online EMAC Annual Conference 2021 (Online, Madrid, 25.-28.05.2021.) s radom Young adults’ voluntary simplicity lifestyle and responsible financial behavior – what is the link?


• CROMAR 2021 (Osijek, 22.-25.09.2021.) – Lučić, A., Uzelac, M., & Gaćina, L. (2021). Review of National Financial Education Policies Aimed at the Young – Evidence for Developing and Implementing Policy Recommendations for Croatia. Ekonomski Vjesnik, 34(2), 443-456. https://www.bib.irb.hr/1165377


• EMAC Regional Conference 2021 (Online, Warsaw, 22.-24.09.2021.)s radom Young adults as part of sustainable household: moderating role of descriptive and injunctive parental norms.

 

Članovi tima izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić, Marija Uzelac, mag. oec. i izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić, u razdoblju od 2020. do 2022. godine, sudjelovali su na sljedećoj znanstvenoj konferenciji:

• 13th International Odyssey Conference on Economics and Business (Dubrovnik, 01.-04.06.2022.) s radom Revealing the fundamentals of young adults’ financial capability.

Članovi tima izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić, izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, Nikola Erceg, mag. oec.,
izv. prof. dr. sc. Irena Palić i Marija Uzelac, mag. oec. u razdoblju od 2020. do 2022. godine,
sudjelovali su na sljedećoj znanstvenoj konferenciji:

• 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Online,
Granada, 30.-31.05.2022.) s radom Financial literacy and financial capability – what is what?

Članice tima izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić i Marija Uzelac, mag. oec., u 2023. godini, sudjelovale su na sljedećim znanstvenim konferencijama:

• 8th LEER Conference on Education Economics (Leuven Economics of Education Research Leuven, Belgija, 30.-31.03.2023.) s radom In-depth investigation of financial behaviour change venues among young adults.

• The 30th edition of International Public Relations Research Symposium, BledCom, Bled, Slovenija, 30.06.-01.07.2023.) s radom How can anti-consumption be effectively communicated?

Objavljeni članci

• Balabanić, I., Žagmešter, M., i Uzelac, M. (2023). Utjecaj financijskog zadovoljstva, spola i razine obrazovanja mladih na usmjerenost na sadašnjost i budućnost: analiza u kontekstu teorije autentičnosti i singularnosti, EFZG working paper series, 1-20.
• Barbić, D., i Palić, I. (2022). Rich student, happy student: The case study of Croatia. Specialusis Ugdymas, 1(43), 3440-3445.
• Barbić, D., i Palić, I. (2022). Stavovi mladih o planiranju mirovine: Koja je uloga roditelja?, Ekonomska politika Hrvatske u 2023. Bačić, Katarina ; Klindžić, Maja (ur.) Opatija: Hrvatsko društvo ekonomista, 336-356.
• Barbić, D., i Palić, I. (2023). The impact family stressors on making ends meet: a study of Croatian young adults. Proceedings of TheIRES International Conference, Venice, Italy, 21st – 22nd May, 2023, Khandagiri, Indija, 1-3.
• Barbić, D., Lučić, A., i Grgečić, M. (2022). Pension Literacy And Saving For Retirement Among Generation X: Evidence From Croatia. Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA), 82-88.
• Barbić, D., Palić, I., i Lučić, A. (2023). Exploring the impact of family stressors on financial behavior: A study of Croatian youth. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 9(1), 51-60.

• Lučić, A., Barbić, D. i Uzelac, M. (2020). The role of financial education in adolescent consumers’ financial knowledge enhancement. Market-Tržište, 32(Special Issue), 115-130. http://dx.doi.org/10.22598/mt/2020.32.spec-issue.115
• Lučić, A., Barbić, D. i Uzelac, M. (2023). Theoretical underpinnings of consumers’ financial capability research. International Journal of Consumer Studies, 47(1), 373-399. https://doi.org/10.1111/ijcs.12778
• Lučić, A., Barbić, D., Erceg, N., Palić, I. i Uzelac, M. (2022). Financial Literacy and Financial Capability-What Is What? In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada, Spain, 1244-1253.
• Lučić, A., Uzelac, M. i Balabanić, I. (2022). Revealing the fundamentals of young adults financial capability. In Proceedings of FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business.  Mališ Sever, S., Jaković, B. i Načinović Braje, I. (ur.). Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, 2022, 1016-1027. https://doi.org/10.22598/odyssey/2022.4
• Lučić, A., Uzelac, M. i Gaćina, L. (2021). Review of National Financial Education Policies Aimed at the Young-Evidence for Developing and Implementing Policy Recommendations for Croatia. Ekonomski Vjesnik, 34(2), 443-456. https://doi.org/10.51680/ev.34.2.15
• Lučić, A., Uzelac, M. i Previšić, A. (2021). The power of materialism among young adults: exploring the effects of values on impulsiveness and responsible financial behavior. Young Consumers, 22(2), 254-271. https://doi.org/10.1108/YC-09-2020-1213
• Lučić, A., Uzelac, M. i Vidović, N. (2022). Critical Review of Children Consumer Protection National Policies. Journal of Macromarketing. https://doi.org/10.1177/02761467221111159
• Palić, I., i Barbić, D. (2022). Measuring Secondary School Teachers’ Financial Literacy and Financial Self-Confidence. Journal of Positive School Psychology, 6(5), 4694-4699.
• Previšić, A., Lučić, A. i Uzelac, M. (2022). Influence of personality traits on impulsive buying and responsible financial behavior. Ekonomski pregled, 73(5), 768-795. https://doi.org/10.32910/ep.73.5.5
• Uzelac, M., i Lučić, A. (2020). The Investigation of Saving Habits of Generation Z’s Young Adults. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A, 2025, 4940-14952. https://www.bib.irb.hr/1120317/download/1120317.1032_Pdf_for_35th.pdf
• Uzelac, M., i Lučić, A. (2021). Young adults as part of sustainable household: moderating role of descriptive and injunctive parental norms. In Proceedings Proceedings of the European Marketing Academy, 50th, (104239), EMAC Regional 2021 Conference, Warshaw. http://proceedings.emac-online.org/pdfs/R2021-104239.pdf

Usavršavanje

Članica tima Marija Uzelac, mag. oec., u razdoblju od 2020. do 2022. godine, sudjelovale su na sljedećim aktivnostima:

• U srpnju 2021. godine, članica istraživačkog tima Marija Uzelac, mag. oec. pohađala je online ljetnu školu, u trajanju od 2 tjedna, pod nazivom Ljubljana Doctoral Summer School nakon koje joj je uručena potvrda o sudjelovanju.

• U srpnju 2022. godine, članica istraživačkog tima Marija Uzelac, mag. oec. pohađala je ljetnu školu u Pragu pod nazivom Prague Summer School on Behavioral Economics and Psychology u trajanju od tjedan dana, nakon koje joj je uručena potvrda o sudjelovanju.

• U 2022. godini, Marija sudjeluje u online tečaju PLS-SEM Academy.

• U srpnju 2023. godine, članica istraživačkog tima Marija Uzelac, mag. oec. pohađala je online ljetnu školu, u trajanju od tjedan dana, pod nazivom Ljubljana Doctoral Summer School nakon koje joj je uručena potvrda o sudjelovanju.

Događanja u sklopu projekta

Tjedan financijske pismenosti 2023

• Projekt je predstavljen u sklopu Tjedna financijske pismenosti 2023 na 1. Regionalnoj konferenciji financijske pismenosti pod nazivom “Izazovi izgradnje financijske sposobnosti u digitalno doba” 26. travnja 2023. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (izv. prof. dr. sc. Andrea Lučić)

Državni stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike

• Projekt je predstavljen u sklopu državnog stručnog skupa za odgojno-obrazovne djelatnike, međupredmetna tema Poduzetništvo: Mirovinska i financijska pismenost u svakodnevnom životu (izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić)

Radionica „Objavljivanje članaka u vodećim časopisima“ i „Umijeće pisanja sustavnih pregled literature“

• Na Ekonomskom fakultetu u Zagreb, 6. lipnja 2023. godine, u sklopu projekta, održana je radionica „Objavljivanje članaka u vodećim časopisima“ i „Umijeće pisanja sustavnih pregled literature“. Radionicu je vodio profesor Justin Paul, glavni urednik časopisa International Journal of Consumer studies te urednik časopisa European Management Review te AE- European Management Journal.

podrucje-istrazivanja

Kontakt

Za sve druge informacije o projektu ili interes o rezultatima provedbe projekta obratite se na mail efficacy@net.efzg.hr

Organizatori projekta

Projekt je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a provodi ga Ekonomski fakultet Zagreb

logici-eff2

Priključi se istraživanju

 1. Upoznaj svoju financijsku osobnost i odnos prema novcu
 2. Sudjeluj u programu financijske edukacije za mlade
 3. Preuzmi vrijednu literaturu i potvrdu o sudjelovanju
 4. Osnaži svoje potrošačke kompetencije
 5. Osvoji vrijedne nagrade* Ovi podaci isključivo će se koristi u svrhu projekta.

ℹ️ GDPR uredba nalaže da moramo imati tvoje podatke i privolu kako bismo te mogi kontaktirati mailom zbog toga je važno da nam daš točne podatke, a mi ćemo ih dobro čuvati i koristiti isključivo za ovaj edukativni program!