Scroll to top
podrucje-istrazivanja

Područje istraživanja

Okolina u kojoj ljudi donose financijske odluke danas je složena i promjenjiva. Mladi potrošači se suočavaju s odlukama o studentskim i stambenim kreditima, kreditnim karticama, mirovinskoj štednji, anuitetima, i često nemaju dovoljno vremena naučiti više o tome.

Istodobno, zbog porasta očekivanog životnog vijeka i osobne financijske odgovornosti, te smanjene socijalne sigurnosti, potreba za takvim financijskim proizvodima raste. Odluke vezane uz potrošnju, štednju, ulaganja i nekretnine uvelike utječu na stabilnost i sigurnost gospodarskih sustava.

Budući da financijsko blagostanje uglavnom ovisi o odlukama koje pojedinac donosi, neophodno je duboko razumjeti financijsko ponašanje potrošača kako bi im se pomoglo pri boljem donošenju odluka.

Za razliku od financijske pismenosti, financijska sposobnost obuhvaća višestruke aspekte ponašanja, znanja, vještina i pristupa alatima koji se odnose na učinkovito upravljanje vlastitim resursima i donošenje financijskih odluka za poticanje vlastitog blagostanja. Mnogi ukazuju na potrebu istraživanja koncepta financijske sposobnosti među mladima, jer funkcioniraju na specifičan način.

Suštinsko pitanje koje se postavlja je što može učinkovito utjecati na financijsku sposobnost i na taj način zaštititi potrošače od suboptimalnih financijskih izbora i osigurati njihovu dobrobit.

ciljevi istrazivanja

Ciljevi projekta

Glavni cilj ovog projekta je sustavno istraživanje, definiranje, mjerenje i povezivanje specifičnih područja financijske sposobnosti mladih s relevantnim psihološkim, sociološkim i demografskim varijablama kao što su obiteljska pozadina, samokontrola, samoefikasnost, kognitivni stil i impulzivnost.

Tijekom projekta istraživački tim će pratiti financijsku sposobnost mladih kroz vrijeme kako bi se analizirala dinamika promjene razine njihove financijske sposobnosti, kao i promjena drugih odabranih varijabli.

Projekt je usredotočen na osnaživanje i zaštitu mladih potrošača sa svrhom razvoja djelotvornog programa financijskog obrazovanja koji će predstavljati veliku vrijednost za istraživačku zajednicu, kurikulume visokog obrazovanja, ali i za ekonomski sustav u cjelini.

Rezultati projekta predstavljaju veliku vrijednost za međunarodnu istraživačku zajednicu.

Projekt ima za svrhu ostvariti sljedeće ciljeve, odnosno odgovoriti na pitanja:

 1. Što obuhvaća financijska sposobnost mladih?
  a. Kako se definira i od kojih dimenzija se sastoji financijska sposobnost mladih?
  b. Na koji način se financijska sposobnost mladih mjeri?
 2. Koju razinu financijske sposobnosti imaju mladi u Republici Hrvatskoj te koji su relevantni čimbenici utjecaja?
 3. Kakvi profili mladih potrošača postoje oblikovano prema razinama njihove financijske sposobnosti?
 4. Kako uspješno razviti programe edukacije i bihevioralnih intervencija s ciljem osnaživanja financijske sposobnosti mladih potrošača?
 5. Koje vrste edukativnih intervencija imaju najveći učinak na unaprjeđenje financijske sposobnosti mladih prema njihovim profilima?
 6. Na koji način je moguće sustavno promicati financijsku sposobnost mladih i zaštitu njih kao potrošača kroz obrazovni i zakonski okvir?
naslovna eff2

Metodologija

Pregled metodologije projekta dan je u sljedećem prikazu.

1. faza

Razvoj mjernog instrumenta financijske sposobnosti mladih kvalitativnom i kvatitativnim metodama
Fokus grupe u 5 hrvatskih gradova
Pilot istraživanje – testiranje visokostrukturiranog upitnika

2. faza

Formiranje online panela istraživanja – mladih generacije Z na uzorku mladih od 18 godina
Prvi val istraživanja financijske sposobnosti mladih

3. faza

Dubinski intervjui s mladima različitih profila s obzirom na financijsku sposobnost

4. faza

Drugi val istraživanja financijske sposobnosti mladih

5. faza

Oblikovanje i pilot testiranje edukativnih intevencija
Provedba eskperimenta testiranja edukativnih intervencija provedbom e-kolegija
Treći val istraživanja financijske sposobnosti mladih

6. faza

Okrugli stol o regultornim preporukama i obrazovnom kurikulumu za izgradnju financijske sposobnosti i zaštitu mladih potrošača

web-development

Istraživačka skupina

Klikom na sliku saznaj više o svakom članu tima

Doc.dr.sc. Andrea Lučić (Voditeljica projekta)

Katedra za marketing,
Ekonomski fakultet Zagreb

andrea.lucic@efzg.hr

Doc.dr.sc. Dajana Barbić

Katedra za financije,
Ekonomski fakultet Zagreb,

dbarbic@efzg.hr

Doc.dr.sc. Irena Palić

Katedra za statistiku,
Ekonomski fakultet Zagreb

ipalic@efzg.hr

izv.prof. Ivan Balabanić

Odsjek za
sociologiju, Fakultet hrvatskih studija

ibalabani@hrstud.hr

Nikola Erceg, mag. psych.

Odsjek za psihologiju,
Filozofski fakultet Zagreb

nerceg@ffzg.hr

Marija Uzelac, mag. oec.

Katedra za marketing,
Ekonomski fakultet Zagreb

muzelac@efzg.hr

ocekivani rezultati

Rezultati projekta

Znanstveno istraživački:

 1. Znanstveni radovi
 2. Razvoj novog kolegija
 3. Organizacija metodoloških radionica i pripadajućih materijala
 4. Uspostava i razvoj istraživačkog tima

Primjenjeno-stručni:

 1. Definiranje financijske sposobnosti mladih i načina na koji se mjeri
 2. Oblikovanje preporuka za politike unaprjeđenja financijske sposobnosti mladih
 3. Oblikovanje preporuka obrazovnih sadržaja i politika s ciljem građenja financijske sposobnosti mladih
 4. Oblikovanje preporuke za zaštitu mladih potrošača

Istraživanje je provedeno uz pomoć online ankete:

• u istraživanju je, do sada, sudjelovalo više od 1400 mladih od 16 do 25 godina
• uključeni su učenici i studenti iz 150 različitih škola i fakulteta
• od ukupnog broja sudionika 71,27% su bile žene, a 28,73% muškarci
• najveći broj sudionika, njih 31,36%, u trenutku prijave imao je između 18 i 19 godina
• najveći broj sudionika dolazi iz Zagreba, Osijeka, Varaždina, Rijeke, Splita i Karlovca

U sklopu istraživanja provedeno su i online fokus grupe kako bi se mogle analizirati ideje i asocijacije mladih o pojmu financijska sposobnost te o vanjskim i unutarnjim elementima financijske sposobnosti kod mladih:

• provedeno je 11 online fokus grupa
• u 5 hrvatskih gradova: Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu
• sudjelovalo je 78 mladih između 18 i 25 godina
• podaci su analizirani u programu za obradu kvalitativnih podataka NVivo

Konferencije

Članice tima doc. dr. sc. Andrea Lučić i Marija Uzelac, mag. oec., u 2020. te 2021. godini sudjelovale su na sljedećim konferencijama:

• 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Online, Madrid, 01.-02.04.2020.) – Uzelac, M., & Lučić, A. (2020). The Investigation of Saving Habits of Generation Z’s Young Adults. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A, 2025, 4940-14952. https://www.bib.irb.hr/1120317/download/1120317.1032_Pdf_for_35th.pdf

Online EMAC Annual Conference 2021 (Online, Madrid, 25.-28.05.2021.) s radom Young adults’ voluntary simplicity lifestyle and responsible financial behavior – what is the link?


• CROMAR 2021 (Osijek, 22.-25.09.2021.) – Lučić, A., Uzelac, M., & Gaćina, L. (2021). Review of National Financial Education Policies Aimed at the Young – Evidence for Developing and Implementing Policy Recommendations for Croatia. Ekonomski Vjesnik, 34(2), 443-456. https://www.bib.irb.hr/1165377


• EMAC Regional Conference 2021 (Online, Warsaw, 22.-24.09.2021.)s radom Young adults as part of sustainable household: moderating role of descriptive and injunctive parental norms.

Ljetne škole

U srpnju 2021. godine, članica istraživačkog tima Marija Uzelac, mag. oec. pohađala je online ljetnu školu, u trajanju od 2 tjedna, pod nazivom Ljubljana Doctoral Summer School nakon koje joj je uručena potvrda o sudjelovanju.

U srpnju 2022. godine, Marija će pohađati ljetnu školu pod nazivom Prague Summer School on Behavioral Economics and Psychology u trajanju od tjedan dana.

U 2022. godini, Marija planira prisustvovati na online tečaju PLS-SEM Academy.

podrucje-istrazivanja

Kontakt

Za sve druge informacije o projektu ili interes o rezultatima provedbe projekta obratite se na mail efficacy@net.efzg.hr

Organizatori projekta

Projekt je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a provodi ga Ekonomski fakultet Zagreb

logici-eff2

Priključi se istraživanju

 1. Upoznaj svoju financijsku osobnost i odnos prema novcu
 2. Sudjeluj u programu financijske edukacije za mlade
 3. Preuzmi vrijednu literaturu i potvrdu o sudjelovanju
 4. Osnaži svoje potrošačke kompetencije
 5. Osvoji vrijedne nagrade* Ovi podaci isključivo će se koristi u svrhu projekta.

ℹ️ GDPR uredba nalaže da moramo imati tvoje podatke i privolu kako bismo te mogi kontaktirati mailom zbog toga je važno da nam daš točne podatke, a mi ćemo ih dobro čuvati i koristiti isključivo za ovaj edukativni program!