Scroll to top
web-development

izv.prof. Ivan Balabanić

Odsjek za sociologiju, Hrvatski studiji

Docent je na Odsjeku sociologije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirao je iz područja sociologije 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je niza kolegija iz područja metodologije društvenih istraživanja, statistike i sociološke teorije na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na Sveučilištu Alma Mater Europea u Sloveniji.

Samostalno i u koautorstvu objavio je 50 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima među kojima je trenutačno i projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije”.