Scroll to top
web-development

Doc. dr. sc. Irena Palić

Katedra za statistiku, Ekonomski fakultet Zagreb

Radi kao docentica na Katedri za statistiku, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje na kolegijima “Statistika”, “Poslovna statistika“ te “ Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu”.

Primarni istraživački interesi su joj primjena statistike i ekonometrije u poslovanju i financijama.

Bila je voditeljica znanstvenog projekta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača“.

Trenutačno aktivno sudjeluje na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije”.