Scroll to top

Glavni cilj ovog projekta je sustavno istraživanje, definiranje, mjerenje i povezivanje specifičnih područja financijske sposobnosti mladih s relevantnim psihološkim, sociološkim i demografskim varijablama kao što su obiteljska pozadina, samokontrola, samoefikasnost, kognitivni stil i impulzivnost.

Tijekom projekta istraživački tim će pratiti financijsku sposobnost mladih kroz vrijeme kako bi se analizirala dinamika promjene razine njihove financijske sposobnosti, kao i promjena drugih odabranih varijabli.

Projekt je usredotočen na osnaživanje i zaštitu mladih potrošača sa svrhom razvoja djelotvornog programa financijskog obrazovanja koji će predstavljati veliku vrijednost za istraživačku zajednicu, kurikulume visokog obrazovanja, ali i za ekonomski sustav u cjelini.

Rezultati projekta predstavljaju veliku vrijednost za međunarodnu istraživačku zajednicu.

Projekt ima za svrhu ostvariti sljedeće ciljeve, odnosno odgovoriti na pitanja:

  1. Što obuhvaća financijska sposobnost mladih?
    a. Kako se definira i od kojih dimenzija se sastoji financijska sposobnost mladih?
    b. Na koji način se financijska sposobnost mladih mjeri?
  2. Koju razinu financijske sposobnosti imaju mladi u Republici Hrvatskoj te koji su relevantni čimbenici utjecaja?
  3. Kakvi profili mladih potrošača postoje oblikovano prema razinama njihove financijske sposobnosti?
  4. Kako uspješno razviti programe edukacije i bihevioralnih intervencija s ciljem osnaživanja financijske sposobnosti mladih potrošača?
  5. Koje vrste edukativnih intervencija imaju najveći učinak na unaprjeđenje financijske sposobnosti mladih prema njihovim profilima?
  6. Na koji način je moguće sustavno promicati financijsku sposobnost mladih i zaštitu njih kao potrošača kroz obrazovni i zakonski okvir?