Scroll to top
web-development

Doc. dr. sc. Andrea Lučić

Katedra za marketing, Ekonomski fakultet Zagreb

Docentica je na Katedri za marketing, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju kolegija “Osnove marketinga” te “Marketinška etika”.

Njen doktorski rad iz područja marketinške društvene odgovornosti nagrađen je od strane EDAMBA kao jedna od 10 najboljih doktorskih dizertacija 2015. godine.

Voditeljica je projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije” te kao znanstvena novakinja sudjeluje u brojnim međunarodnim istraživanjima, među kojima su Strenght2Food – Horizon 2020 i “Financijska pismenost i socijalizacija djece kao potrošača”.

Kontakt: andrea.lucic@efzg.hr